Jogi nyilatkozat

A Csoki Korzó Kft. honlapján elérhető szolgáltatás alkalmazásával az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával az itt felsorolt feltételeket.

Információk

A Csoki Korzó Kft. mindent megtesz annak biztosítására, hogy a honlapon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. A Csoki Korzó Kft. azonban nem vállal felelősséget a honlapon, avagy a webshopban bekövetkező technikai hibákért, amennyiben azok a szolgáltatónak felróhatóan, avagy az érintett felek érdekkörén kívüli álló ok végett következnek be. A Csoki Korzó Kft. azonban nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért és nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a portál használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

 

Adatkezelés, személyes adatok védelme

Szállító kijelenti, hogy a Vásárló által a Szállító rendelkezésére bocsájtott adatok a információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény, továbbá az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A Vásárlónak a regisztráció során kifejezetten és előzetesen hozzá kell járulnia a személyes adatai (természetes személy esetén: neve, szállítási címe; esetleges szállítási címe, telefonos és elektronikus elérhetősége; gazdasági társaságok, vállalkozások esetén: elnevezés, székhely, cégjegyzékszáma; adószám, statisztikai számjel) Az webáruház használata során a Csoki Korzó kft. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az az alvállalkozója (Pl: Posta vagy futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez). A kiszállítást teljesítő futárszolgálat a szerződésben nyilatkozik az adatok bizalmas kezeléséről. Amennyiben Ön bármely személyes adatát megadja a Csoki Korzó Kft-nek, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Csoki Korzó Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. A Csoki Korzó Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat kizárólag az alábbi célokra használhatja fel: esetleges vevői reklamációk intézése, megrendelések intézése. A Vevő kifejezett hozzájárulása esetén a regisztráció során kifejezett hozzájárulása során feliratkozhat a Szállító által működtetett hírlevélre. Szállító a Vevő által megadott adatokat bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@mayachocolate.hu e-mail címen.

 

Szerzői jog

A www.mayachocolate.hu honlap, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Csoki Korzó Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Csoki Korzó Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és

büntetőjogi következményekkel járhat. A Csoki Korzó Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 

Pécs, 2017. április