Adatkezelés és Jogi nyilatkozat

Szállító kijelenti, hogy a Vásárló által a Szállító rendelkezésére bocsájtott adatok a információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény, továbbá az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

A Vásárlónak a regisztráció során kifejezetten és előzetesen hozzá kell járulnia a személyes adatai (természetes személy esetén: neve, szállítási címe; esetleges szállítási címe, telefonos és elektronikus elérhetősége; gazdasági társaságok, vállalkozások esetén: elnevezés, székhely, cégjegyzékszáma; adószám, statisztikai számjel)

A webáruház használata során a Csoki Korzó részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a Csoki Korzó alvállalkozója. (Pl: Futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez). A kiszállítást teljesítő futárszolgálat szerződésben nyilatkozik az adatok bizalmas kezeléséről. Amennyiben Ön bármely személyes adatát megadja nekünk, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Csoki Korzó Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. Az adatokat esetleges vevői reklamációk intézésére, megrendelések intézésére használjuk fel.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Csoki Korzó kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Csoki Korzó mindaddig rögzíti, amíg a Vásárló nem kéri azok törlését. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Csoki Korzó bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@csokikorzo.hu e-mail címen. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Csoki Korzó Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a feldolgozás során:
– az Ön személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel,
– az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, és attól eltérő módon nem használjuk fel,
– figyelembe vesszük, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény vonatkozó paragrafusait.

A Csoki Korzó Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Csoki Korzó Kft. felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a Csoki Korzó Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az Alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Csoki Korzó Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
A Csoki Korzó Kft. honlapján elérhető szolgáltatás alkalmazásával az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával az itt felsorolt feltételeket.

Információk

A Csoki Korzó Kft. mindent megtesz annak biztosítására, hogy a honlapon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. A Csoki Korzó Kft. azonban nem vállal felelősséget a honlapon, avagy a webshopban bekövetkező technikai hibákért, amennyiben azok a szolgáltatónak felróhatóan, avagy az érintett felek érdekkörén kívüli álló ok végett következnek be. A Csoki Korzó Kft. azonban nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért és nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a portál használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Jogi nyilatkozat
A Csoki Korzó Kft. honlapján elérhető szolgáltatás alkalmazásával az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával az itt felsorolt feltételeket tekintjük relevánsnak:

Kockázat
A webáruház tulajdonosának szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az internet nyilvános jellegéből fakadóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (név, cím, telefonszám…stb) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben a webáruház tulajdonosát semmilyen felelősség nem terheli, ezirányú kockázattal a felhasználó tisztában van és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weboldalunkat a Bolthely.hu Kft. szakemberei kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántukból nem adjuk ki- kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Szerzői jog
A www.mayachocolate.hu honlap, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Csoki Korzó Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Csoki Korzó Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat, a Csoki Korzó Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

A felelősség korlátozása
A Csoki Korzó Kft. Maya Chocolate webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Csoki Korzó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.
Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Csoki Korzó webáruházában akadálytalan működését és a vásárlást.
Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
Bármely levél – függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett – , de főleg bármilyen adat elvesztése.
Bármely szoftver nem megfelelő működése.
Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
A Csoki Korzó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Csoki Korzó webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
Egyedül a vásárló felelős a Csoki Korzó-hoz való kapcsolódásáért és a Csoki Korzó Kft. webáruházában való vásárlásért. A Csoki Korzó Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.A Csoki Korzó Kft.szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Maya Chocolate webáruházban történt megjelentetés időpontjától lép életbe.
A Csoki Korzó Kft. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és/vagy az áruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Csoki Korzó nem vonható felelősségre, ha így tesz.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Csoki Korzó Kft.webáruházában. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
A Csoki Korzó Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Csoki Korzó Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.
Személyes adatok: A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt. A Csoki Korzó Kft. a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.